X
kosteusvaurio_wide

Torkning av vattenskador

Vi använder oss av modern torknings utrustning för att torka upp vid en eventuell vattenskada. Vid normala fall har vi med oss hela utrustningen som består av en absorber, fläktar, fuktmätare, värmekamera, etc.

När vi kan konstatera att konstruktionerna är torra så levererar vi en rapport på det utförda arbetet med mätta värden över fuktskadan. Värmekamerabilder kan också vid behov levereras enligt önskemål.

olohuone_vari Cropped
julkisivu
Vi sköter också om reparationsarbetet efter en fuktskada som en helhetslösning. Själva sanerings-, el- samt rörarbetet kan vi utföra som e enhetlig service.

FLIR Värmekameror

Vi använder FLIR värmekameror för att lättare hitta eventuella läckage inne i konstruktioner som inte syns från utsidan. Med hjälp av infraröda bilder kan vi lättare hitta rör, elfel och temperaturskillnader i konstruktionen.

Värmekameran kan läsa av temperature direkt och kan därmed snabba upp arbetet. Vi kan både ta bilder och videofilm på området som behöver undersökas och leverera dem enligt önskemål.