FLIR värmekamera

Våra FLIR värmekameror anlände och prövas som bäst för olika ändamål.

Vi kommer att använda kamerorna för att hitta problemområden vid vattenskador, då kan vi med hjälp av fuktmätaren och värmekameran lokalisera fukt i olika byggnadselement. Vi kan då också se genom väggen om där är gömda läckage.

På byggsidan kan vi granska tätheten i befintliga byggnader innan och under en sanering. På nybyggen kan vi granska att allting är tätt och sitter som det ska så att vindskydden är i ordning. Löskontatkter och andra läckage kan också upptäckas innan de vållar problem.